jadmaker

Autres langues

Langue: cs

Version: Leden 2008 (fedora - 01/12/10)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

JMÉNO

jadmaker - Generátor JAD souborů

SYNTAXE

jadmaker [-f|--force] [-u|--url URL] <soubor.jar>...

POPIS

Skript pro vygenerování JAD souboru na základě JAR souboru.

Program se chová podle GNU zvyklostí, takže dlouhé parametry jsou uvedeny dvěmi pomlčkami. Souhrn parametrů je uveden níže.

-h, --help
Zobrazí přehled voleb.
-f, --force
Vynutí přepsání JAD souboru i když již existuje.
-u, --url URL
Určí URL, které bude obsaženo v JAD souboru.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.

DALŠÍ INFORMACE

gammu(1) Copyright © 2008-2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.