delete_module

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 26 grudnia 1996 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

SKŁADNIA

 #include <linux/module.h>
 
 int delete_module(const char *name);
 

OPIS

delete_module próbuje usunąć wpis nieużywanego ładowalnego modułu. Jeśli name jest równe NULL, to zostaną usunięte wszystkie nieużywane moduły zaznaczone jako usuwalne automatycznie. Tę funkcję może wywoływać tylko superużytkownik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje moduł o tej nazwie.
EINVAL
name był pustym ciągiem znaków.
EBUSY
Moduł jest używany.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

create_module(2), init_module(2), query_module(2).