aliases

Autres langues

Langue: pl

Version: 99641 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)


BSD mandoc
BSD 4

NAZWA

aliases - plik z aliasami dla sendmaila

SKŁADNIA

aliases

OPIS

Plik ten opisuje aliasy dla ID użytkownika, używane przez /usr/sbin/sendmail Plik ten znajduje się w /etc i jest sformatowany jako seria linii postaci
nazwa: nazwa_1, nazwa2, nazwa_3, . . .

nazwa jest aliasowaną nazwą, a nazwa_n to alias tej nazwy. Linie rozpoczynające się od białej spacji uznawane są za linie kontynuacji. Linie rozpoczynające się od `#' są komentarzami.

Aliasowania zachodzi tylko dla nazw lokalnych. Pętle nie pojawiają się, gdyż żadna wiadomość do nikogo nie będzie wysyłana więcej niż raz.

Po dokonaniu aliasowania, lokalni odbiorcy, którzy mają w swoim katalogu domowym plik ``.forward '' przerzucą automatycznie wiadomości do listy użytkowników z tego pliku.

Jest to plik danych surowych. Rzeczywiste dane aliasowe znajdują się w formacie binarnym w pliku /etc/aliases.db Aby go utworzyć, użyj newaliases(1). Po każdej zmianie pliku z aliasami należy wywoływać newaliases aby zmiany zaczęły dawać efekt.

ZOBACZ TAKŻE

newaliases(1), dbopen(3), dbm(3), sendmail(8)
"SENDMAIL Installation and Operation Guide"
"SENDMAIL An Internetwork Mail Router"

BŁĘDY

Jeśli skompilowałeś sendmail z wsparciem dla DBM, zamiast NEWDB, to możesz napotkać na problemy z dbm(3) ograniczającym pojedynczy alias do około 1000 bajtów danych. Możesz uzyskać dłuższe aliasy przez ``łańcuch''; tj. tworzenie ostatniej nazwy aliasu nazwą `dummy', która jest kontynuacją aliasu.

HISTORIA

Plik pojawił się w BSD 4.0