access

Autres langues

Langue: pl

Version: 99016 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

access - określa czy dostęp do pliku jest możliwy

SKŁADNIA

access -tryb plik

OPIS

Pomyślnie kończy pracę, jeżeli plik jest dostępny z podanymi prawami. Tryb to jedna lub więcej liter spośród rwx, gdzie r to prawo odczytu, w zapisu, a x wykonania.

Access i test różnią się tym, że to drugie patrzy na bity praw, podczas gdy pierwsze z nich sprawdza używając wywołania systemowego access(2). Różnica uwidacznia się, gdy system plików zostanie zamontowany w trybie tylko do odczytu.

OPCJE

access przyjmuje następujące opcje dodatkowe:
--help
Wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.
--version
Wyświetla informacje o wersji i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

access(2)