chmod

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chmod - zmienia prawa dostępu do pliku

SKŁADNIA

chmod [opcja]... tryb[,tryb]... plik...
chmod [opcja]... tryb-ósemkowo plik...
chmod [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo chmod
lub
info chmod.

Ta strona podręcznika man opisuje chmod w wersji GNU.

chmod zmienia prawa dostępu do każdego podanego pliku według parametru tryb, który jest albo symboliczną przedstawieniem zmian, których dokonać, albo ósemkową liczbą reprezentującą wzorzec bitowy nowych praw.

Format trybu symbolicznego to `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'. Można podać wiele operacji symbolicznych, oddzielonych przecinkami.

Kombinacja liter `ugoa' kontroluje, czyje prawa mają zostać zmienione: właściciela (u), innych użytkowników z tej samej grupy (g), innych użytkowników (o), lub wszystkich (a). Jeśli żadnego z tych parametrów nie podano, rezultatem jest użycie domyślne `a', lecz bity, które są ustawione w umask nie są zmieniane.

Operator `+' powoduje dodanie wybranych praw do istniejących; `-' powoduje ich odjęcie; `=' powoduje ustawienie dokładnie takich praw, jakie wybrano.

Litery `rwxXstugo' wybierają nowe prawa dla użytkowników: odczytu (read) (r), zapisu (write) (w), wykonania (eXecute) (lub dostępu do katalogu) (x), wykonania tylko jeśli plik jest katalogiem, lub już ma prawa wykonania dla danego użytkownika (X), ustawienia ID grupy podczas wywołania (s), zachowania tekstu programu na urządzeniu wymiany (t), prawa które posiada właściciel pliku (u), prawa innego użytkownika z grupy posiadającej plik (g), prawa innych użytkowników (o).

Tryb numeryczny jest podaniem jednej do czterech ósemkowych liczb (0-7), wyprowadzonych przez dodawanie wartości bitowych 4,2,1. Każda ominięta cyfra jest traktowana jak zero. Pierwsza cyfra wybiera SUID (4) i SGID (2) oraz atrybut zachowania obrazu tekstowego (1). Następna cyfra wybiera prawa dla właściciela: odczytu (4), zapisu (2), wykonania (1); trzecia cyfra prawa dla grupy posiadającej plik, a czwarta dla innych użytkowników, spoza grupy (analogicznie do cyfry dla właściciela).

chmod nigdy nie zmienia praw dowiązań symbolicznych, gdyż funkcja systemowa chmod nie potrafi tego dokonać. Nie jest to problemem, ponieważ prawa dowiązań symbolicznych nigdy nie są używane. Jednakże, dla każdego dowiązania symbolicznego, wymienionego w wierszu poleceń, chmod zmienia prawa wskazywanego przez nie pliku. W przeciwieństwie do powyższego, chmod ignoruje dowiązania symboliczne napotkane podczas rekurencyjnego przechodzenia przez katalogi.

OPCJE

-c, --changes
Jak --verbose, ale wyświetla tylko pliki, których prawa rzeczywiście się zmieniły.
-f, --silent, --quiet
Nie wyświetla komunikatów o błędach dla plików, których praw nie dało się zmienić.
-v, --verbose
Wyświetla komunikaty diagnostyczne dla każdego przetwarzanego pliku.
-R, --recursive
Rekurencyjnie zmienia prawa katalogów i ich zawartości.
--reference=rplik
Posługuje się prawami dostępu wskazanego rpliku zamiast wprost podanego trybu.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

Każdy tryb składa się z co najmniej jednej z liter ugoa, jednego z symboli +-= oraz z co najmniej jednej z liter rwxXstugo.

Prawa dostępu do plików opisano bliżej w podręczniku fileutils(1).

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), chgrp(1), ls(1), find(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.