chsh

Autres langues

Langue: pl

Version: 04/04/2009 (ubuntu - 08/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chsh - zmiana powłoki zgłoszeniowej

SKŁADNIA

chsh [opcje] [LOGIN]

OPIS

Polecenie chsh zmienia powłokę zgłoszeniową użytkownika, która określa nazwę początkowego polecenia zgłoszeniowego użytkownika. Zwykły użytkownik może zmienić wyłącznie powłokę zgłoszeniową własnego konta, superużytkownik może zmienić powłokę zgłoszeniową dla dowolnego konta.

OPCJE

Polecenie chsh posiada następujące opcje:

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

-s, --shellSHELL

Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

Jeżeli nie podano opcji -s, to polecenie chsh działa w trybie interaktywnym, proponując użytkownikowi bieżącą powłokę logowania. Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę powłoki, a podanie wartości pustej pozostawia bieżącą powłokę. Bieżąca powłoka wyświetlana jest w nawiasach [ ]

UWAGI

Jedynym ograniczeniem nałożonym na powłokę zgłoszeniową jest to, że jej nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh zostało uruchomione przez superużytkownika wówczas może być podana dowolna nazwa. Użytkownicy kont z ograniczoną powłoką logowania nie mogą jej zmieniać. Odradza się z tego powodu umieszczanie /bin/rsh w pliku /etc/shells, gdyż przypadkowa zmiana na powłokę ograniczoną uniemożliwi użytkownikowi jakąkolwiek zmianę powłoki logowania, nawet z powrotem na dotychczasową.

PLIKI

/etc/passwd

Informacja o kontach użytkowników.

/etc/shells

Lista dozwolonych powłok zgłoszeniowych.

/etc/login.defs

Konfiguracja pakietu shadow.

ZOBACZ TAKŻE

chfn(1), login.defs(5), passwd(5).