date

Autres langues

Langue: pl

Version: październik 2003 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

SKŁADNIA

date [OPCJA]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

OPIS

Wyświetla aktualny czas w podanym FORMACIE lub ustawia datę systemową.

-d, --date=ŁAŃCUCH
wyświetla czas podany w ŁAŃCUCHU, nie aktualny
-f, --file=PLIK_DAT
jak --date dla każdej linii PLIKU_DAT
-ICZAS, --iso-8601[=CZAS]
wyświetla czas w formacie zgodnym z ISO-8601, jeśli CZAS=`date' (data) - wyświetla tylko datę, jeśli `hours' (godziny), `minutes' (minuty) lub `seconds' (sekundy) - datę oraz czas z żądaną precyzją. Brak parametru CZAS oznacza to samo co `date'.
-r, --reference=PLIK
wyświetla czas ostatniej modyfikacji PLIKU
-R, --rfc-2822
wyświetla datę w formacie zgodnym z RFC-2822
-s, --set=ŁAŃCUCH
ustawia czas na opisany w ŁAŃCUCHU
-u, --utc, --universal
wyświetla lub ustawia czas uniwersalny (Coordinated Universal Time).
--help
wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version
wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

FORMAT określa wyjście. Jako druga opcja może się pojawiać jedynie opcja wskazująca na użycie czasu uniwersalnego. Rozpoznawane sekwencje:

%%
literalny znak procenta %
%a
lokalny skrót nazwy dnia tygodnia (pon...nie)
%A
lokalna pełna nazwa dnia tygodnia (poniedziałek...niedziela)
%b
lokalny skrót nazwy miesiąca (sty...gru)
%B
lokalna pełna nazwa miesiąca (styczeń...grudzień)
%c
lokalna data i czas (pon sty 04 12:02:33 CET 1989)
%C
stulecie (rok podzielony przez 100 i obcięty do liczby całkowitej) [00-99]
%d
dzień miesiąca (01..31)
%D
data (mm/dd/rr)
%e
dzień miesiąca uzupełniony spacjami ( 1...31)
%F
to samo co %Y-%m-%d
%g
2-cyfrowy rok odpowiadający numerowi tygodnia %V
%G
4-cyfrowy rok odpowiadający numerowi tygodnia %V
%h
to samo co %b
%H
godzina (00...23)
%I
godzina (01...12)
%j
dzień roku (001...366)
%k
godzina ( 0...23)
%l
godzina ( 1...12)
%m
miesiąc (01...12)
%M
minuta (00...59)
%n
znak nowej linii
%N
nanosekundy (000000000..999999999)
%p
lokalny odpowiednik AM lub PM (w wielu lokalizacjach pusty)
%P
lokalny odpowiednik am lub pm (w wielu lokalizacjach pusty)
%r
czas w formacie 12-godzinnym (gg:mm:ss [AP]M)
%R
czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm)
%s
liczba sekund od 00:00:00, 1 stycznia 1970 (rozszerzenie GNU)
%S
sekunda (00...60); 60 oznacza sekundę przestępną
%t
tabulator poziomy
%T
czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm:ss)
%u
dzień tygodnia (1..7); 1 to poniedziałek
%U
numer tygodnia w roku, niedziela zaczyna tydzień (00...53)
%V
numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (01...53)
%w
numer dnia tygodnia (0...6), 0 oznacza niedzielę
%W
numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (00...53)
%x
lokalna reprezentacja daty (rrrr.mm.dd)
%X
lokalna reprezentacja czasu (%H:%M:%S)
%y
dwie ostatnie cyfry roku (00...99)
%Y
rok (1970...)
%z
strefa czasowa w postaci numerycznej w stylu RFC-2822 (np. -0500) (niestandardowe rozszerzenie).
%Z
strefa czasowa (np. EDT) lub nic, jeżeli nie można określić strefy czasowej

Domyślnie date wypełnia pola numeryczne zerami. GNU date rozpoznaje następujące niestandardowe modyfikatory, umieszczane pomiędzy `%' a dyrektywą numeryczną:

`-' (łącznik) nie wypełniaj pola
`_' (podkreślenie) wypełniaj pole spacjami

AUTOR

Napisany przez David MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach wysyłaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc. Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja programu date jest utrzymywana w postaci podręcznika Textinfo. Jeżeli programy info i date są poprawnie zainstalowane, to
info date

powinno wyświetlić kompletny podręcznik