env

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

env - uruchom program w zmienionym środowisku

SKŁADNIA

env
[opcja...] [nazwa=wartość]... [polecenie [arg...]]
env

OPIS

Ta strona podręcznika opisuje polecenie env w wersji GNU.

env uruchamia polecenie w środowisku, które jest zmienione argumentami wiersza poleceń. Argumenty postaci `zmienna=wartość' ustawiają zmienną środowiskową zmienna na wartość wartość. Wartość może być pusta (`zmienna='). Ustawianie zmiennej na pustą wartość jest różne od jej kasowania.

Pierwszy pozostający argument określa program, który należy wywołać; jest on przeszukiwany według zmiennej środowiskowej PATH. Wszelkie argumenty, które następują dalej są mu przekazywane.

Jeśli brak jest polecenia, wynikające środowisko jest po prostu drukowane. Jest to jak podanie polecenia printenv(1).

OPCJE

-u nazwa, --unset=nazwa
Usuwa zmienną nazwa ze środowiska.
-, -i, --ignore-environment
Rozpoczyna z pustym środowiskiem, ignorując odziedziczone.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.