free

Autres langues

Langue: pl

Version: 20 marca 1993 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

SKŁADNIA

free [-b | -k | -m] [-o] [-s opóźnienie ] [-t] [-V]

OPIS

free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystanej pamięci fizycznej i swap w systemie, oraz informację o pamięci dzielonej i buforach używanych przez jądro systemu.

Opcje

Opcja -b wyświetla informację o pamięci w bajtach; opcja -k (ustawienie standardowe) wyświetla informację w kilobajtach; a -m - w megabajtach.

Opcja -t wyświetla linię zawierającą podsumowanie informacji o pamięci.

Opcja -o wyłącza wyświetlenie linii z informacją o pamięci przeznaczonej na bufory. Jeśli nie została ona podana, free odejmuje/dodaje pamięć buforów od/do używanej/wolnej pamięci w raportach.

Opcja -s włącza ciągłe wyświetlanie informacji, w odstępach podanych przez opóźnienie w sekundach. W rzeczywistości możesz podać wartość opóźnienia jako dowolną liczbę rzeczywistą. Do zinterpretowania czasu podanego w mikrosekundach używana jest funkcja usleep(3).

Opcja -V wyświetla informację o wersji.

PLIKI

/proc/meminfo -- informacja o pamięci

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1)

AUTORZY

Napisane przez Briana Edmondsa.

Informacje o błędach proszę przesyłać na adres <procps-bugs@redhat.com>