latex

Autres langues

Langue: pl

Version: 27 December 1992 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu

SKŁADNIA

latex [ pierwsza linia ]

OPIS

Język LaTeX jest opisany w książce pod tytułem LaTeX - A Document Preparation System. LaTeX jest pakietem makr TeX-a. Nie jest on modyfikacją źródeł programu TeX, więc dostępne są tu wszystkie właściwości opisane na stronie tex(1).

Makra LaTeX-a zachęcają autorów do zastanowienia się bardziej nad zawartością ich dokumentów, niż nad samą formą. Ideałem, który jest bardzo trudny do zrealizowania byłoby, gdyby nie było w ogóle komend formatujących (w rodzaju ``przełącz na kursywę'', itp.), a zamiast nich byłyby instrukcje składu, w rodzaju ``uwypuklij'', ``rozpocznij sekcję''.

Podstawowym źródłem dokumentacji LaTeX-a jest podręcznik, do którego odnosimy się niżej, oraz lokalny przewodnik, znajdujący się w pliku local-guide.tex, lub local.tex, lub podobnym, w okolicach katalogu /usr/lib/texmf/texmf/tex.

ZOBACZ TAKŻE

amslatex(1), amstex(1), slitex(1), tex(1),
Leslie Lamport, LaTeX - A Document Preparation System, Addison-Wesley, 1985, ISBN 0-201-15790-X.