more

Autres langues

Langue: pl

Version: 99190 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc
Linux 0.98

NAZWA

more - filtrowa przeglądarka plików dla CRT

STRESZCZENIE

more [-dlfpcsu ] [-num ] [+/ wzór] [+ numlinii] [plik...]

OPIS

More jest filtrem służącym do przeglądania tekstu strona po stronie, jeden ekran na raz. Bieżąca wersja jest szczególnie prymitywna. Użytkownicy powinni zdać sobie sprawę że less(1) dostarcza emulacji more(1) wraz z licznymi ulepszeniami.

OPCJE

Opcje linii komend podano poniżej. Opcje pobierane są także ze zmiennej środowiskowej MORE (upewnij się że poprzedziłeś je myślnikiem (``-'')), ale opcje linii komend mogą je unieważnić.
-num
Opcja ta określa liczbę całkowitą będącą rozmiarem ekranu (w liniach).
-d
more zachęci użytkownika komunikatem "[Press space to continue, 'q' to quit.]" i wyświetli "[Press 'h' for instructions.]" zamiast wysyłać znak dzwonka, kiedy naciśnięto nieprawidłowy klawisz.
-l
more zwykle traktuje ^L (koniec strony) jako znak specjalny, i będzie pauzować po każdej linii która zawiera koniec strony. Opcja -l zakazuje takiego zachowania.
-f
Powoduje że more liczy linie ekranu zamiast logicznych (tj. długie linie nie są zawijane).
-p
Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego wyczyść cały ekran i potem wyświetlaj tekst.
-c
Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego, narysuj każdy ekran od początku, czyszcząc resztę każdej linii w momencie jej wyświetlania.
-s
Ściśnij wielokrotne puste linie w jedną.
-u
Zabroń podkreślania.
+/
Opcja +/ określa łańcuch który należy przeszukać zanim zostanie wyświetlony każdy z plików.
+num
Zacznij od linii numer num

KOMENDY

Interaktywne komendy dla more oparte są na vi(1). Niektóre komendy mogą być poprzedzone liczbą dziesiętną, zwaną k w opisach poniżej. W poniższych opisach, ^X oznacza Control-X.
h lub ?
Pomoc: wyświetl podsumowanie tych komend. Jeśli zapomnisz wszystkich innych komend, pamiętaj o tej.
SPACJA
Wyświetl poprzednie k linii tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu.
z
Wyświetl następne k linii tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu. Argument staje się nową wartością domyślną.
RETURN
Wyświetl następne k linii tekstu. Domyślnie jedną. Argument staje się nową wartością domyślną.
d lub ^D
Przewiń o k linii. Domyślnie bieżący rozmiar przewijania, początkowo 11. Argument staje się nową wartością domyślną.
q lub Q lub INTERRUPT [to co stty oznacza przez intr - GSN]
Wyjdź.
s
Przeskocz k linii tekstu w przód. Domyślnie jedną.
f
Przeskocz k ekranów tekstu w przód. Domyślnie jeden.
b lub ^B
Przeskocz k ekranów tekstu w tył. Domyślnie jeden.
Idź do miejsca rozpoczęcia poprzedniego wyszukiwania.
=
Wyświetl bieżący numer linii.
/ wzór
Poszukaj k-tego wystąpienia wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
n
Poszukaj k-tego wystąpienia poprzedniego wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
!<cmd> lub :!<cmd>
Wykonaj <cmd> w podpowłoce.
v
Uruchom /usr/bin/vi od bieżącej linii.
^L
Odśwież ekran.
:n
Idź do k-tego następnego pliku. Domyślnie pierwszego następnego.
:p
Idź do k-tego poprzedniego pliku. Domyślnie pierwszego poprzedniego.
:f
Wyświetl bieżącą nazwę pliku i numer linii.
.
Powtórz poprzednią komendę.

ŚRODOWISKO

more wykorzystuje następujące zmienne środowiskowe, jeśli istnieją:
MORE
Zmienną tą można ustawić na ulubione opcje dla more
SHELL
Bieżąca używana powłoka (normalnie ustawiana przez powłokę w czasie logowania).
TERM
Określa typ terminala, używany przez more do pobrania charakterystyk terminala koniecznych do manipulowania ekranem.

PATRZ TAKŻE

vi(1) less(1)

AUTORZY

Eric Shienbrood, UC Berkeley
Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, który dodał podkreślenia i pojedyncze odstępy liniowe.
Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, który dodał -c i zmienną środowiskową MORE.

HISTORY

Komenda more pojawiła się w BSD 3.0 Ta manpage dokumentuje wersję 5.19 more (Berkeley 29 VI 88), która jest obecnie używana w środowisku Linuksowym. Dokumentacja została stworzona z użyciem kilku innych wersji manpage, oraz szczegółowej inspekcji kodu źródłowego.