mutt

Autres langues

Langue: pl

Version: styczeń 2002 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

SKŁADNIA

mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]

mutt [-nx] [-e polecenie] [-a plik] [-F plik] [-H plik] [-i plik] [-s temat] [-b adres] [-c adres] adres [...]

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias

mutt -v[v]

OPIS

Mutt jest małym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym do czytania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix, wyposażonym w takie funkcje jak kolory, MIME i sortowanie wiadomości według wątków.

OPCJE

-A alias
Wypisuje na wyjściu rozwiniętą wersję danego aliasu.
-a plik
Załącza plik do twojej wiadomości, używając MIME.
-b adres
Określa odbiorcę ślepej kopii wiadomości (BCC).
-c adres
Określa odbiorcę kopii wiadomości (CC).
-e polecenie
Określa polecenie konfiguracyjne, które ma być wykonane po wczytaniu plików inicjalizacyjnych.
-f skrzynka
Określa, którą skrzynkę pocztową wczytać.
-F muttrc
Określa plik inicjalizacji, który ma być użyty zamiast ~/.muttrc
-h
Wyświetla pomoc.
-H szkic
Określa plik ze szkicem zawierający nagłówek i treść wiadomości, które będą użyte do wysłania wiadomości.
-i plik włączany
Określa plik do włączenia w treść wiadomości.
-m typ
Określa domyślny typ skrzynki pocztowej.
-n
Sprawia, iż Mutt pomija ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
-p
Ponownie otwiera zarzucony list.
-Q zapytanie
Zapytanie o wartość zmiennej konfiguracyjnej. Jest ono wykonywane po sparsowaniu wszystkich plików konfiguracyjnych i wykonaniu wszystkich poleceń podanych w linii poleceń.
-R
Otwiera skrzynkę w trybie tylko do odczytu.
-s temat
Określa temat wiadomości.
-v
Wyświetla wersję Mutta i wkompilowane parametry.
-x
Symuluje tryb tworzenia wiadomości programu mailx.
-y
Uruchamia Mutta z listą wszystkich skrzynek pocztowych określonych poleceniem mailboxes.
-z
Kiedy jest używane z -f powoduje, że Mutt nie uruchamia się, jeżeli w skrzynce nie ma żadnych wiadomości.
-Z
Powoduje, że Mutt otwiera pierwszą skrzynkę zawierającą nową wiadomość, spośród określonych przez polecenie mailboxes.

ŚRODOWISKO

EDITOR
Edytor wywoływany podczas komponowania wiadomości, jeżeli nie jest ustawiona zmienna VISUAL.
EMAIL
Adres e-mail użytkownika.
HOME
Pełna ścieżka do katalogu domowego użytkownika.
MAIL
Pełna ścieżka do katalogu buforowania skrzynki użytkownika.
MAILDIR
Pełna ścieżka do katalogu skrzynki użytkownika. Zwykle używana, jeżeli skrzynka jest folderem maildir (5).
MAILCAPS
Ścieżka przeszukiwania plików mailcap.
MM_NOASK
Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap są zawsze używane bez uprzedniego pytania.
PGPPATH
Katalog, w którym znajduje się pęk kluczy PGP (keyring) użytkownika.
TMPDIR
Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe.
REPLYTO
Standardowy adres, na który mają być odsyłane odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika pocztę.
VISUAL
Edytor używany do tworzenia wiadomości

PLIKI

~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc
Plik konfiguracyjny użytkownika.
/etc/Muttrc
Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
/tmp/muttXXXXXX
Pliki tymczasowe tworzone przez Mutta.
~/.mailcap
Definicja użytkownika do obsługi nietekstowych typów MIME.
/etc/mailcap
Definicja systemu do obsługi nietekstowych typów MIME.
~/.mime.types
Osobiste mapowanie użytkownika pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/etc/mime.types
Mapowanie systemowe pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/usr/bin/mutt_dotlock
Uprzywilejowany program do dotlockingu.
/usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz
Podręcznik Mutta.

BŁĘDY

Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomocą edytora zewnętrznego nie działa pod SunOS 4.x, jeżeli używasz bibliotek curses w /usr/5lib. Jednakże działa to z bibliotekami S-Lang.

Zmiana wielkości ekranu podczas korzystania z zewnętrznego pagera powoduje, iż Mutt wariuje na niektórych systemach.

Zawieszenie/wznawianie nie działa pod Ultrix.

Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeżeli zmienisz powiązania dla jednej z pokazanych w niej funkcji podczas pracy z Muttem.

Aby uzyskać bardziej aktualną listę błędów proszę odwiedzić stronę systemu śledzenia błędów mutta znajdującą się pod adresem http://bugs.guug.de/. Aby zgłosić raport o błędzie, prosimy użyć programu flea(1).

BRAK GWARANCJI

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny -- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

ZOBACZ TAKŻE

curses(3), flea(1), mailcap(5), maildir(5), mbox(5), mutt_dotlock(1), muttrc(5), ncurses(3), sendmail(1), smail(1)

Strona domowa Mutta: http://www.mutt.org/

Podręcznik Mutta

Powszechna Licencja Publiczna GNU (The GNU General Public License).

AUTOR

Michael Elkins i inni. Użyj adresu <mutt-dev@mutt.org>, aby skontaktować się z twórcami.