nroff

Autres langues

Langue: pl

Version: 26 czerwca 1995 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

nroff - emulacja komend nroff przy użyciu groffa

SKŁADNIA

nroff [ -h ] [ -i ] [ -mnazwa ] [ -nnum ] [ -olista ] [ -rcn ] [ -Tnazwa ] [ plik... ]

OPIS

Skrypt nroff emuluje komendę nroff przy użyciu groffa. Opcja -T z argumetem innym niż ascii i latin1 jest ignorowana. Opcja -h jest równoważna opcji -h grotty Opcje -i, -n, -m, -o i -r są opisane w troff(1). Dodatkowo nroff po cichu ignoruje opcje -e, -q lub -s.

ZOBACZ TAKŻE

groff(1), troff(1), grotty(1)