pwd

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

pwd - wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego

SKŁADNIA

pwd
pwd [--help] [--version]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje program pwd w wersji GNU.

pwd wypisuje w pełni zdereferencjonowaną nazwę bieżącego katalogu. To znaczy, wszystkie składowe wypisanej nazwy będą rzeczywistymi katalogami, nie będzie dowiązań symbolicznych.

Zauważ, że większość powłok Unixowych udostępnia wbudowane polecenie pwd, które jest podobne w działaniu, więc interaktywnie wywołane pwd zwykle wywoła wersję wbudowaną, a nie opisaną tutaj.

OPCJE

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.