rm

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

rm - usuwa pliki

SKŁADNIA

rm [opcja]... plik...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo rm
lub
info rm.

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie rm w wersji GNU.

rm usuwa każdy podany plik. Domyślnie nie usuwa katalogów.

Jeśli pliki jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal, a nie podano opcji -f ani --force lub *podano* opcję -i lub --interactive, to rm pyta użytkownika czy usunąć plik. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

GNU rm, podobnie jak każdy inny program, który używa funkcji getopt do rozbioru swoich argumentów, pozwala na używanie opcji -- do wskazania, że wszystkie następne argumenty nie są opcjami. Aby skasować plik o nazwie -f w bieżącym katalogu, można wpisać albo

rm -- -f
albo
rm ./-f
Stosowanie przez uniksowy program rm pojedynczego znaku - do tego samego celu pochodzi sprzed rozwoju standardowej składni getopt.

OPCJE

-d, --directory
Usuwa katalogi za pomocą `unlink' zamiast użycia `rmdir' i nie wymaga by katalogi były puste przed próbą skasowania. Działa to tylko jeśli mamy odpowiednie uprawnienia a system obsługuje `unlink' w odniesieniu do katalogów. Ponieważ kasowanie w ten sposób katalogów powoduje, że wszystkie pliki w skasowanym katalogu nie posiadają przypisań, rozsądnie jest użyć fsck na systemie plików po dokonaniu takiej operacji.
-f, --force
Ignoruje nieistniejące pliki i nigdy nie pyta użytkownika. Ignoruje uprzednią opcję --interactive (-i).
-i, --interactive
Dla każdego z plików prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany. Ignoruje uprzednią opcję --force (-f).
-r, -R, --recursive
Usuwanie rekurencyjne. Usuwane są także katalogi wraz z całą zawartością. Tej opcji należy używać bardzo ostrożnie.
-v, --verbose
Wypisuje nazwę każdego pliku przed usunięciem.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda Stallmana i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

rmdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.