rmdir

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

rmdir - usuwa puste katalogi

SKŁADNIA

rmdir [opcja]... katalog...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo rmdir
lub
info rmdir.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie rmdir w wersji GNU.

rmdir usuwa każdy podany pusty katalog. Jeśli jakiś nieopcyjny argument nie odnosi się do istniejącego, pustego katalogu, to jest to błąd.

OPCJE

--ignore-fail-on-non-empty
Ignoruje każde niepowodzenie wynikające wyłącznie stąd, że katalog nie jest pusty.
-p, --parents
Usuwa katalogi nadrzędne. Usuwa katalog, a następnie spróbuje usunąć każdą składową tego katalogu. Zatem, np. rmdir -p a/b/c jest zbliżone do rmdir a/b/c a/b a. W związku z tym zawodzi, jeśli któryś z katalogów nadrzędnych nie będzie pusty. By taka sytuacja nie powodowała wyświetlenia komunikatu diagnostycznego i niepomyślnego zakończenia działania rmdir, należy skorzystać z opcji --ignore-fail-on-non-empty.
--verbose
Wyświetla komunikaty diagnostyczne dla każdego pomyślnie usuniętego katalogu.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

W podręczniku rm(1) znajdziesz opis, jak usuwać niepuste katalogi (rekurencyjnie).

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

rm(1), mkdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.