uptime

Autres langues

Langue: pl

Version: 26 Jan 1993 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

uptime - Powiedz jak długo system jest włączony.

SKŁADNIA

uptime
uptime [-V]

OPIS

uptime wyświetla w jednej linijce następujące dane. Bieżący czas, jak długo system jest włączony, jak wielu użytkowników jest obecnie zalogowanych, load average (obciążenie) z ostatnich 1, 5 i 15 minut.

Są to te same dane, które można uzyskać w nagłówkowej linii wyświetlanej przez w(1).

PLIKI

/var/run/utmp dane o tym, kto obecnie jest zalogowany
/proc informacje o procesach

AUTORZY

uptime został napisany przez Larry'ego Greenfielda (greenfie@gauss.rutgers.edu) i
Michaela K. Johnsona (johnsonm@sunsite.unc.edu).

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1), utmp(5), w(1)