write

Autres langues

Langue: pl

Version: 12 Marca 1995 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

write - wyślij komunikat do innego użytkownika

SKŁADNIA

write użytkownik [nazwatty]

OPIS

Write umożliwia komunikowanie się z innymi użytkownikami poprzez kopiowanie linii z twojego terminala na ichnie.

Gdy pracujesz z komendą write, użytkownik otrzyma komunikat w postaci:

Message from toty@tenhost on twójtty at hh:mm ...
Wszelkie dalsze linie, które wprowadzisz, zostaną skopiowane na podany terminal użytkownika. Jeśli użytkownik chce ci odpowiedzieć, to musi również uruchomić write.

Gdy skończysz, wpisz znak końca pliku. Drugi użytkownik zobaczy komunikat EOF, wskazujący na koniec konweracji.

Możesz zabronić ludziom (innym niż superużytkownik) pisania do ciebie, używając komendy mesg(1). Niektóre komendy, np. nroff(1) czy pr(1), mogą automatycznie uniemożliwić pisanie, aby twoje wyjście nie było nadpisane.

Jeśli użytkownik, do którego chcesz pisać jest zalogowany na więcej niż jednym terminalu, to możesz podać, na który terminal piszesz, podając nazwę terminala jako drugi parametr write. W innym wypadku, write wybierze jeden z terminali - ten z najkrótszym czasem nieaktywności użytkownika (idle). Tak więc wiadomość pójdzie we właściwe miejsce.

Tradycyjnie przyjęto w pisaniu do innych, że łańcuch `-o' znajdujący się na końcu linii lub stanowiący odrębną linię oznacza, że nadeszła kolej na wypowiedź naszego rozmówcy. Łańcuch `oo' oznacza, że osoba uważa konwersację za skończoną.

ZOBACZ TAKŻE

wall(1), mesg(1), talk(1), who(1)

HISTORIA

Komenda write pojawiła się w wersji 6 AT&T UNIX.