yes

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

yes - wypisuj bez końca dowolny ciąg znaków

SKŁADNIA

yes [napis...]
yes [--help] [--version]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie yes w wersji GNU.

yes wypisuje argumenty otrzymane w linii poleceń rozdzielone spacjami i zakończone znakiem nowej linii dopóki nie zostanie zabity. Jeżeli program zostanie uruchomiony bez argumentów, wypisywana jest litera `y' i znak nowej linii.

OPCJE

Wersja GNU programu yes wywołana z dokładnie jednym argumentem rozpoznaje następujące opcje:
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

echo(1), printf(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.