_exit

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-11-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

_exit, _Exit - zakończenie bieżącego procesu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

void _exit(int status);

#include <stdlib.h>

void _Exit(int status);

OPIS

Funkcja _exit "natychmiast" kończy proces, z którego została wywołana. Wszystkie przynależące do procesu otwarte deskryptory plików są zamykane; wszystkie jego procesy potomne są przejmowane przez proces 1, init, a jego proces macierzysty otrzymuje sygnał SIGCHLD.

Wartość status jest zwracana procesowi macierzystemu jako kod zakończenia procesu wywołującego tę funkcję i może zostać odczytana za pomocą jednej z funkcji z rodziny wait.

Funkcja _Exit jest równoważna _exit.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te nigdy nie powracają.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Funkcja _Exit() została wprowadzona przez C99.

UWAGI

Efekty zakończenia, transmisja kodu zakończenia, procesy zombie, przesyłanie sygnałów itp. zostały przedyskutowane w exit(3).

Funkcja _exit jest podobna do exit(), ale nie wywołuje żadnych funkcji zarejestrowanych za pomocą funkcji ANSI C atexit ani żadnych zarejestrowanych funkcji obsługi sygnałów. To, czy wypróżnia ona standardowe bufory we/wy i usuwa pliki tymczasowe utworzone za pomocą tmpfile(3), zależy od implementacji. Z drugiej strony, _exit nie zamyka otwartych deskryptorów plików, co może spowodować nieoczekiwane opóźnienia podczas oczekiwania na zakończenie odłożonych zapisów. Jeśli opóźnienia te są niepożądane, to może być przydatne wywołanie funkcji podobnych do tcflush() przed wywołaniem _exit(). To, czy jakiekolwiek odłożone we/wy zostanie anulowane i które z nich mogą zostać anulowane podczas _exit(), zależy od iplementacji.

ZOBACZ TAKŻE

fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(2), exit(3), termios(3)