get_kernel_syms

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 26 grudnia 1996 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

get_kernel_syms - pobranie udostępnionych symboli jądra i modułów

SKŁADNIA

 #include <linux/module.h>
 
 int get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);
 

OPIS

Jeśli table jest równe NULL, get_kernel_syms zwraca liczbę symboli dostępnych dla zapytania. W przeciwnym wypadku wypełniana jest tabela struktur:
 struct kernel_sym
 {
   unsigned long value;
   char name[60];
 };
 

Symbole są przeplatane magicznymi symbolami o postaci #nazwa-modułu gdzie jądru odpowiada pusta nazwa. Wartością związaną z symbolem tej postaci jest adres, pod którym moduł został załadowany.

Symbole udostępniane przez poszczególne moduły następują po magicznych znacznikach modułów, a same moduły są zwracane kolejności odwrotnej do kolejności ich załadowania.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwraca liczbę zwróconych symboli. Nie ma możliwości wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

create_module(2), init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

BŁĘDY

Nie ma możliwości wskazania rozmiaru bufora przydzielonego dla table. Jeśli po zapytaniu przez program o rozmiar tabeli symboli, zostały dodane do jądra nowe symbole, pamięć może zostać zamazana.

Długość nazw udostępnianych symboli jest ograniczona do 59.

Z powodu powyższych ograniczeń, zamiast tego wywołanie systemowego zalecane jest query_module.