getdomainname

Autres langues

Langue: pl

Version: 1997-08-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getdomainname(char *name, size_t len);
int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS

Funkcje służą do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego procesora. Jeśli zakończona znakiem NUL nazwa domeny wymaga więcej niż len bajtów, getdomainname zwróci len pierwszych bajtów nazwy (glibc) lub błąd (libc).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
Dla getdomainname pod libc: name jest równe NULL lub name jest dłuższe niż len bajtów.
EINVAL
Dla setdomainname: len było ujemne lub zbyt duże.
EPERM
Dla setdomainname: wywołujący nie był superużytkownikiem.
EFAULT
Dla setdomainname: name wskazywało poza przestrzeń adresową użytkownika.

ZGODNE Z

POSIX nie określa tych funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

gethostname(2), sethostname(2), uname(2)