getdtablesize

Autres langues

Langue: pl

Version: 2002-04-15 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptorów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getdtablesize(void);

OPIS

getdtablesize zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików. o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

UWAGI

getdtablesize jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca aktualną wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie. Wersje z libc4 i libc5 zwracały OPEN_MAX (ustawione na 256 począwszy od Linuksa 0.98.4).

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)