getpid

Autres langues

Langue: pl

Version: 1993-07-23 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);

OPIS

getpid zwraca ID obecnego procesu. (Jest to często wykorzystywane przez funkcje generujące unikalne nazwy plików tymczasowych.)

getppid zwraca PID rodzica obecnego procesu.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3, SVID

ZOBACZ TAKŻE

exec(3), fork(2), kill(2), mkstemp(3), tmpnam(3), tempnam(3), tmpfile(3)