ipc

Autres langues

Langue: pl

Version: 1995-04-15 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

ipc - Wywołania systemowe IPC z Systemu V

SKŁADNIA

int ipc(unsigned int call, int first, int second, int third, void *ptr, long fifth);

OPIS

ipc() jest w jądrze wspólnym punktem wejścia dla wywołań IPC z Systemu V, takich jak komunikaty, semafory i pamięć współdzielona. call określa, którą funkcję IPC należy wywołać; inne argumenty są przekazywane przez odpowiednie wywołanie.

Programy użytkowe powinny wołać właściwe funkcje przez ich zwyczajne nazwy. O ipc(). muszą wiedzieć tylko implementatorzy bibliotek i hakerzy jądra.

ZGODNE Z

ipc() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2)