nfsservctl

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-07-16 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>

nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp, union nfsctl_res *resp);

OPIS

 /*
 * To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
 */
 #define NFSCTL_SVC       0    /* This is a server process. */
 #define NFSCTL_ADDCLIENT    1    /* Dodanie klienta NFS. */
 #define NFSCTL_DELCLIENT    2    /* Usunięcie klienta NFS. */
 #define NFSCTL_EXPORT      3    /* eksportowanie systemu plików. */
 #define NFSCTL_UNEXPORT     4    /* zaprzestanie eksportowania
                      systemu plików. */
 #define NFSCTL_UGIDUPDATE    5    /* uaktualnienie mapy uid/gid klienta. */
 #define NFSCTL_GETFH      6    /* otrzymanie fh (używane przez mountd) */
 
 struct nfsctl_arg {
     int           ca_version;   /* zabezpieczenie */
     union {
         struct nfsctl_svc    u_svc;
         struct nfsctl_client  u_client;
         struct nfsctl_export  u_export;
         struct nfsctl_uidmap  u_umap;
         struct nfsctl_fhparm  u_getfh;
         unsigned int      u_debug;
     } u;
 }
 
 union nfsctl_res {
     struct knfs_fh     cr_getfh;
     unsigned int      cr_debug;
 };
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.