vm86

Autres langues

Langue: pl

Version: 1997-07-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

vm86old, vm86 - wejście w tryb wirtualny 8086

SKŁADNIA

#include <sys/vm86.h>

int vm86old(struct vm86_struct *info);

int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct *v86);

OPIS

Funkcja systemowa vm86 została wprowadzona w Linuksie 0.97p2. W Linuksie 2.1.15 i 2.0.28 została ona przemianowana na vm86old, a wprowadzona zostałą nowa vm86. Definicja `struct vm86_struct' ulegała zmianie w 1.1.8 i 1.1.9.

Funkcje te powodują wejście procesu w tryb VM86 i są wykorzystywane przez dosemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. w przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

(Dla vm86old)
EPERM
Istnieje zachowany stos jądra. (Jest to kontrola poprawności w kernelu; zachowany stos powinien istnieć jedynie w obrębie trybu vm86.)

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa na procesorach intelowskich i nie powinna być używana w przenośnych programach.