clearenv

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

clearenv - czyszczenie środowiska

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 int clearenv(void);
 

OPIS

Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i nadaje zewnętrznej zmiennej environ wartość NULL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość niezerową w przypadku błędu.

DOSTĘPNOŚĆ

Brak w libc4, libc5. W glibc począwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

Różne warianty Uniksa (DGUX, HPUX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(), ale zmienił zdanie i ujął te funkcje w wykazie w jednym z późniejszychwydań standardu (por. B.4.6.1). Jednakże, SUSv3 dodaje jedynie putenv() a odrzuca clearenv().

UWAGI

Używana w aplikacjach, które są świadome zagrożeń. Jeśli jest niedostępna, to przypisanie
         environ = NULL;
 
prawdopodobnie zrobi to samo.

Na stronach podręcznika dla DGUX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ zostało zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(), getenv() lub clearenv(), to clearenv() zwróci błąd, pozostawiając niezmienione środowisko procesu.

ZOBACZ TAKŻE

getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(5)