difftime

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-02 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

difftime - obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

 #include <time.h>
 
 double difftime(time_t time1, time_t time0);
 

OPIS

Funkcja difftime() zwraca ilość sekund, które upłynęły pomiędzy czasem time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są podane w czasie kalendarzowym określającym ilość sekund, które upłynęły od Epoki (godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal Time (UTC)).

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

UWAGI

Funkcja ta jest wymagana przez ANSI C. W systemach zgodnych z POSIX, time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować
 #define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
 
gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKŻE

date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)