encrypt

Autres langues

Langue: pl

Version: 2000-07-22 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA

#define _XOPEN_SOURCE

#include <unistd.h>

void encrypt(char block[64], int edflag);
void setkey(const char *key);

OPIS

Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr key jest tablicą bajtów, z których każdy ma wartoć numeryczną 1 lub 0. Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany klucz jest 56-bitowy.

Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag wynosi 0, a rozkodowując gdy przekazano 1.

Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z

SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE

crypt(3)