fputws

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);
 

OPIS

Funkcja fputws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs. Zapisuje ona do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do, ale z wyłączeniem, kończącego znaku L'\0'.

Informacje o nieblokującym odpowiedniku znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputws zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, a -1 aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fputws zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen, ozsądne jest oczekiwanie, że fputws faktycznie zapisze wielobajtowy ciąg odpowiadający łańcuchowi szerokich znaków ws.

ZOBACZ TAKŻE

fputwc(3) unlocked_stdio(3)