fseeko

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-11-05 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
 int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);
 
 off_t ftello(FILE *stream);
 .fi
 
 

OPIS

Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z fseek() i ftell() (patrz fseek(3)), odpowiednio, z tą różnicą, że argument offset fseeko() i wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

Na wielu architekturach zarówno off_t, jak i long są typami 32-bitowymi, ale kompilacja z

 #define _FILE_OFFSET_BITS 64
 
przełącza off_t w typ 64-bitowy.

UWAGI

Funkcje te można znaleźć w systemach typu SysV. Nie występują one w libc4, libc5 i glibc 2.0, ale są dostępne począwszy od glibc 2.1.

ZGODNE Z

Funkcje fseeko i ftello odpowiadają wymaganiom SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE

fseek(3)