memset

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-11 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 void *memset(void *s, int c, size_t n);
 

OPIS

Funkcja memset() wypełnia pierwsze n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s stałym bajtem c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

bzero(3), swab(3)