unlocked_stdio

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-18 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

*_unlocked - nie blokujące funkcje obsługi standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
 int getc_unlocked(FILE *stream);
 int getchar_unlocked(void);
 int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
 int putchar_unlocked(int c);
 
 #define _BSD_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE lub _GNU_SOURCE */
 #include <stdio.h>
 
 void clearerr_unlocked(FILE *stream);
 int feof_unlocked(FILE *stream);
 int ferror_unlocked(FILE *stream);
 int fileno_unlocked(FILE *stream);
 int fflush_unlocked(FILE *stream);
 int fgetc_unlocked(FILE *stream);
 int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
 size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
   FILE *stream);
 size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
   FILE *stream);
 
 #define _GNU_SOURCE
 #include <stdio.h>
 
 char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
 int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);
 
 #define _GNU_SOURCE
 #include <wchar.h>
 
 wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
 wint_t getwchar_unlocked(void);
 wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
 wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
 wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
 wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
 wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
 int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);
 

OPIS

Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka `_unlocked' z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

Następujące cztery funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked() występują w POSIX.1. Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w nowej wersji glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

flockfile(3)