wcscat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);
 

OPIS

Funkcja wcscat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3). Kopiuja ona łańcuch src razem z kończącym L'\0' na koniec łańcucha dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przynajmniej wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscat zwraca dest.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

strcat(3), wcsncat(3), wcscpy(3), wcpcpy(3)