null

Autres langues

Langue: pl

Version: 1992-11-21 (fedora - 25/11/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

null, zero - czarna dziura

OPIS

Dane zapisywane do plików specjalnych null lub zero przepadają.

Odczyt z pliku specjalnego null zawsze zwraca znak końca pliku, podczas gdy odczyt z pliku zero zawsze zwraca znaki \0.

null i zero tworzone są zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:mem /dev/null /dev/zero

UWAGI

Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

PLIKI

/dev/null
/dev/zero

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1)