ttyS

Autres langues

Langue: pl

Version: 1992-12-19 (fedora - 25/11/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

ttyS[0-3] są urządzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.

Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # adres bazowy 0x3f8
mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # adres bazowy 0x2f8
mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # adres bazowy 0x3e8
mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # adres bazowy 0x2e8
chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

/dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), chown(1), getty(1), tty(4), setserial(8)