vcs

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-02-19 (fedora - 25/11/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

OPIS

/dev/vcs0 jest urządzeniem znakowym o numerze głównym 7 i numerze pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0644 i właścicielem root.tty. Odnosi się ono do pamięci obecnie widocznego terminala wirtualnej konsoli.

/dev/vcs[1-63] to urządzenia znakowe terminali wirtualnych konsoli, mają numery główne 7 i numery poboczne op 1 do 63, najczęściej z prawami dostępu 0644 i będące własnością root.tty. /dev/vcsa[0-63] są tym samym, ale zawierają atrybuty, oraz poprzedzone są czterema bajtami, zwracającymi rozmiary ekranu i pozycję kursora: lines, columns, x, y. (x = y = 0 w lewym górnym rogu ekranu.)

Zastępują one funkcje ioctl zrzucające zawartość ekranu z console(4), więc administrator systemu może kontrolować uprawnienia przy użyciu praw dostępu do plików.

Urządzenia dla pierwszych ośmiu konsoli wirtualnych można stworzyć poleceniami:

     for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do 
         mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
         mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
     done
     chown root:tty /dev/vcs*
 

Nie są wspierane żadne odwołania ioctl().

PRZYKŁADY

Można zrobić "zrzut" z ekranu vt3, przełączając się na vt1 i pisząc cat /dev/vcs3 >foo. Trzeba zauważyć, że wynik nie zawiera znaków końca wiersza, więc może być konieczne jakieś przetwarzanie, np. fold -w 81 /dev/vcs3 | lpr lub (straszne) setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1.

Urządzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu Braille'a.

Poniższy program wyświetla aktualne atrybuty znaków i ekranu w miejscu kursora na drugiej wirtualnej konsoli, a następnie zmienia tam kolor tła.

     #include <unistd.h>
     #include <stdlib.h>
     #include <stdio.h>
     #include <fcntl.h>
 
     void main()
     {    int fd;
         char *device = "/dev/vcsa2";
         struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
         char ch, attrib;
 
         fd = open(device, O_RDWR);
         if (fd < 0) {
             perror(device);
             exit(1);
         }
         (void)read(fd, &scrn, 4);
         (void)lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
         (void)read(fd, &ch, 1);
         (void)read(fd, &attrib, 1);
         printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
         attrib ^= 0x10;
         (void)lseek(fd, -1, 1);
         (void)write(fd, &attrib, 1);
     }
 

PLIKI

/dev/vcs[0-63]
/dev/vcsa[0-63]

AUTOR

Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>

HISTORIA

Wprowadzone wraz z wersją 1.1.92 jądra Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

console(4), tty(4), ttys(4), selection(1)