fs

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-07 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

filesystems - typy systemów plików Linuksa: minix, ext, ext2, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

OPIS

Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc, w pliku /proc/filesystems znaleźć można obsługiwane w danej chwili przez jądro systemy plików. Jeśli potrzebny jest któryś z aktualnie nieobsługiwanych, należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie skompilować jądro.

Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować, a opis polecenia mount, które to robi, oraz dostępnych opcji można znaleźć w mount(8).

Poniżej znajduje się opis różnych systemów plików.

minix jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć: ograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików, pojedyncze znaczniki czasu itd. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.
ext
jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików minix. Został on kompletnie zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego systemu plików (ext2) i ostatecznie usunięty z jądra (w 2.1.21).
ext2
jest dyskowym systemem plików o wysokiej wydajności używanym przez Linuksa zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników wymiennych. Drugi rozszerzony system plików został zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plików (ext). ext2 oferuje najlepszą wydajność (w przeliczeniu na szybkość i wykorzystanie CPU) ze wszystkich systemów plików obsługiwanych przez Linuksa.
ext3
jest wersja systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie do tyłu i do przodu pomiędzy ext2 i ext3 jest łatwe.
xiafs
został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny system plików poprzez rozszerzenie kodu systemu plików Minix. Dostarcza on podstawowych, najczęściej wymaganych cech bez zbędnej złożoności.

System plików xia nie jest już aktywnie rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w 2.1.21.

msdos
Jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.
umsdos
to rozszerzony system plików DOSu używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOSu, bez poświęcania zgodności z DOSem.
vfat
to rozszerzony system plików DOS używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT. VFAT dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.
proc
jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).
iso9660
to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.
High Sierra
Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO 9660 dla systemów plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
Rock Ridge
Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dalszego opisania plików w systemie iso9660 hostowi uniksowemu, i dostarczają informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
hpfs
jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest tylko do odczytu w Linuksie, z powodu braku dostępnej dokumentacji.
sysv
jest implementacją systemów plików SystemV/Coherent dla Linux. Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, SystemV/386 oraz Coherent.
nfs
to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na odległych komputerach.
smb to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany przez Windows for Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager.

By używać systemu plików smb potrzebny jest specjalny program do montowania, który znaleźć można w pakiecie ksmbfs, dostępnym pod ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

ncpfs
to sieciowy system plików obsługujący protokół NCP używany przez Novell NetWare.

By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć można pod ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

ZOBACZ TAKŻE

proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)