protocols

Autres langues

Langue: pl

Version: 1995-10-18 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

protocols - plik definiujący protokoły

OPIS

Jest to plik tekstowy opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP, protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w polu protocol każdego nagłówka IP.

Najlepiej nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy ustalane są przez DDN Network Information Center.

Każda linia ma następującą postać:

protokół numer aliasy ...

gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i część linii, która po nim następuje są ignorowane.

Opisy pól:

protokół
wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp czy udp.
numer
oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku IP.
aliasy
opcjonalne aliasy dla protokołu.

Ten plik może być rozprowadzany przez sieć przy użyciu ogólnosieciowej usługi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

/etc/protocols
Plik definicji protokołów.

ZOBACZ TAKŻE

getprotoent(3)

Przewodnik po usłudze Yellow Pages

Przewodnik po usłudze BIND/Hesiod