securetty

Autres langues

Langue: pl

Version: 1992-12-29 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

securetty - plik zawierający listę terminali (ttyx), z których może się logować root

OPIS

Plik /etc/securetty jest używany przez program (niektóre wersje) login(1). Plik ten zawiera nazwy terminali (tty1, tty2, ...) (po jednym w linii, bez przedrostka /dev/) na których root może się zalogować. W przypadku korzystania z shadow, zobacz login.defs(5).

PLIKI

/etc/securetty

ZOBACZ TAKŻE

login(1), login.defs(5)