shells

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-11-21 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

OPIS

/etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych powłok zgłoszeniowych. Z plikiem tym konsultuje się chsh(1) i mogą z niego korzystać innye programy.

Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem. Np. demony ftp tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są wymienione w tym pliku.

PRZYKŁADY

/etc/shells może zawierać następujące ścieżki:
/bin/sh
/bin/csh

PLIKI

/etc/shells

ZOBACZ TAKŻE

chsh(1), getusershell(3)