gammu-smsd-run

Autres langues

Langue: cs

Version: Leden 25, 2010 (ubuntu - 25/10/10)

Section: 7 (Divers)

JMÉNO

gammu-smsd-run - dokumentace pro parametr RunOnReceive

POPIS

Gammu SMSD může být nastaven pomocí direktivy RunOnReceive (viz gammu-smsdrc(5)) aby spouštěl zadaný program při přijetí zprávy.
     Tento prarametr je spuštěn přes shell, takže možná budete potřebovat escapovat některé znaky a můžete použít jakékoliv množství parametrů. SMSD dále přidá parametry s identifikátory přijatých zpráv. Typ identifikátorů záleží na použité službě, pro databázové služby je to obvykle ID vloženého řádku, pro souborové pak jméno souboru.

Gammu SMSD čeká na ukončení skriptu. Pokud budete provádět nějaké časově náročné operace, zastavíte přijímání nových zpráv. Aby se zabránilo větším komplikacím, čeká SMSD maximálně dvě minuty. Po této době bude pokračovat v normálním běhu a může spustit váš skript znovu.

PROSTŘEDÍ

Program je spuštěn s prostředím, které obsahuje mnoho informací o zprávě. Toto můžete použít spolu se službou NULL (viz gammu-smsd-null(7)) pro vytvoření vlastního zpracování zpráv.

Globální proměnné

SMS_MESSAGES

Počet skutečně přijatých zpráv.

DECODED_PARTS

Počet dekódovaných částí zpráv.

Proměnné pro každou zprávu

Proměnné dále popsané jako SMS_1_... jsou vytvořeny pro každou fyzickou zprávu, kde číslo 1 je nahrazeno číslem zprávy.

SMS_1_CLASS

Třída zprávy.

SMS_1_NUMBER

Číslo odesílatele.

SMS_1_TEXT

Text zprávy. Není dostupné pro 8-bitové binární zprávy.

Proměnné pro každou část

Proměnné dále popsané jako DECODED_1_... jsou vytvořeny pro každou část zprávy, kde číslo 1 je nahrazeno číslem části zprávy.

DECODED_1_TEXT

Dekódovaný dlouhý text zprávy.

DECODED_1_MMS_SENDER

Odesílatel zprávy oznamující MMS.

DECODED_1_MMS_TITLE

Název zprávy oznamující MMS.

DECODED_1_MMS_ADDRESS

Addresa (URL) MMS zpráv z ze zprávy oznamující MMS.

DECODED_1_MMS_SIZE

Velikost MMS tak jak je uvedena ve zprávě oznamující MMS.

PŘÍKLAD

Předávání parametrů zprávy oznamující MMS externímu programu

Následující skript (pokud bude použit jako RunOnReceive) zapíše informace o každé přijaté zprávě oznamující MMS do textového souboru. Nahrazením příkazu echo můžete zařadit vlastní program, který tyto parametry zpracuje.


 #!/bin/sh
 if [ $DECODED_PARTS -eq 0 ] ; then
     # Nejsou žádné dekódované části
     exit
 fi
 if [ "$DECODED_1_MMS_ADDRESS" ] ; then
     echo "$DECODED_1_MMS_ADDRESS" "$DECODED_1_MMS_SENDER" "$DECODED_1_MMS_TITLE" >> /tmp/smsd-mms.log
 fi
 

DALŠÍ INFORMACE

gammu-smsd(1), gammu-smsdrc(5), gammu(1), gammurc(5)

AUTOR

gammu-smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal@cihar.com>. Copyright © 2010 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.