cron

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 20 grudnia 1993 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

cron - daemon do wywoływania odłożonych komend

SKŁADNIA

cron

OPIS

Cron powinien być uruchamiany z /etc/rc lub /etc/rc.local. Wyjdzie on natychmiast, więc nie musisz uruchamiać go z '&'.

Cron przegląda /var/spool/cron/crontabs w poszukiwaniu plików-tabel (crontab), nazywanych według kont w /etc/passwd; znalezione tabele ładuje do pamięci. Cron szuka również /etc/crontab, które jest w innym formacie (zobacz crontab(5)). Następnie Cron budzi się co minutę, sprawdzając wszystkie zapisane tabele, czy przypadkiem jakaś komenda w tej minucie nie powinna być wywołana. Podczas wywoływania komend, wszelkie ich wyjście jest przesyłane pocztą do właściciela tabeli (lub do użytkownika podanego w zmiennej środowiskowej MAILTO w tabeli, jeśli taki istnieje).

Dodatkowo, cron co minutę sprawdza czy czas modyfikacji (modtime) jego katalogu spool-owego (lub czas modyfikacji /etc/crontab) był zmieniony, a jeśli tak, to cron sprawdzi czasy modyfikacji tabel i przeładuje wszystkie te, które były ostatnio zmienione. Dlatego nie trzeba restartować crona za każdym razem gdy zmodyfikuje się plik tabeli. Zauważ, że komenda Crontab(1) odświeża czas modyfikacji za każdym razem gdy zmieni tabelę.

ZOBACZ TAKŻE

crontab(1), crontab(5)

AUTOR

 Paul Vixie <paul@vix.com>