dmesg

Autres langues

Langue: pl

Version: 99743 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

dmesg - drukuje bufor warstwy jądra lub steruje buforem

SKŁADNIA

dmesg [-c] [-npoziom] [-srozm_buf]

OPIS

dmesg służy do sprawdzania bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Program ten pomaga użytkownikom wyświetlić komunikaty startowe ładowania systemu. Zamiast ręcznego kopiowania komunikatów, wystarczy jedynie:

dmesg > boot.messages
i przesłanie pliku boot.messages do kogoś, kto potrafi zdiagnozować kłopot.

OPCJE

-c
wyczyść zawartość bufora po wyświetleniu.
-srozm_buf
do odpytania bufora jądra użyj bufora o wielkości rozm_buf. Domyślnie jest to 8196 (odpowiada to domyślnej wielkości bufora syslog dla jądra 2.0.33 i 2.1.103). Jeżeli ustawiłeś bufor jądra większy od domyślnego, to możesz posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.
-npoziom
ustaw poziom, na którym odbywa się rejestrowanie komunikatów na konsoli. Na przykład, -n 1 zapobiega pojawianiu się na konsoli wszelkich komunikatów poza komunikatami typu 'panic'. Wszystkie poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli, gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

Jeżeli użyto obu opcji, to zadziała tylko ostatnia opcja z wiersza poleceń.

ZOBACZ TAKŻE

syslogd(8)

AUTOR

Theodore Ts'o (tytso@athena.mit.edu)