iptraf

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: IPTraf Strona pomocy (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

SKŁADNIA

iptraf [ -f ] [ -q ] [[ -h ] [ { -i | -g | -d interfejs | -s interfejs | -l } [ -t timeout ]]

OPIS

iptraf jest bazującym na bibliotece ncurses monitorem pakietów IP w sieci lokalnej generującym różnorodne statystyki sieciowe zawierające: informacje o pakietach TCP, zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o wykorzystaniu Ethetnetu, stany węzłów, błędy sum kontrolnych IP i inne.

Jeżeli iptraf jest uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu interaktywnego z menu głównym.

OPCJE

Poniższe opcje mogą być dodane w linii komend:
-i
uruchamia się bezpośrednio jako monitor ruchu pakietów IP (IP traffic monitor)
-g
uruchamia się bezpośrednio jako monitor statystyk interfejsów sieciowych (general interface statistics)
-d interfejs
uruchamia się bezpośrednio jako szczegółowy monitor dla konkretnego interfejs-u
-s interfejs
uruchamia się bezpośrednio jako monitor pakietów TCP i UDP dla konkretnego interfejs-u
-l
startuje jako monitor sieci lokalnej
-t timeout
ustawia timeout dla danej usługi (konkretnego monitora) w minutach. (Ta opcja jest używana tylko z opcjami znajdującymi się powyżej)
-f
forsuje własne ustawienia nadpisując (kasując) inne pochodzące od innych aktualnie pracujących procesów IPTraf-a. Używać z ostrożnością. Może spowodować konflikty z innymi procesami IPTrafa. Ta opcja może być użyta do przywróceniu ustawień IPTraf-a po niespodziewanym przerwaniu jego pracy.
-q
wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń na maszynach z włączonym IP-masquaradingiem. Ostrzeżenia te są domyślnie wyświetlane w celu poinformowania o możliwości przekłamań w wynikach pracy IPTraf-a w związku z forwardowaniem pakietów.
-h
pokazuje skrócony opis opcji IPTraf-a

PLIKI

/var/log/iptraf/iptraf.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKŻE

Documentation/* - pełna dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR MANUAL-a

Frederic Peters (fpeters@debian.org), używając komenedy iptraf --help. Ogólne modyfikacje w tym dokumencie wykonał Gerard Paul Java (riker@mozcom.com).