killall5

Autres langues

Langue: pl

Version: 10 Październik 1994 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

killall5 -- wyślij sygnał wszystkim procesom.

SKŁADNIA

killall5 -numersygnału

OPIS

killall5 jest komendą killall z SystemV. Wysyła sygnał do wszystkich procesów, poza procesami swojej sesji, więc nie ubije powłoki, w której pracuje skrypt, w którym wywołano tę komendę. Podstawowym zadaniem tej komendy jest użycie w plikach startowych rc, z katalogu /etc/init.d.

ZOBACZ TAKŻE

halt(8), reboot(8).

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl