lspci

Autres langues

Langue: pl

Version: 20 May 2000 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

lspci - wymień wszystkie urządzenia PCI

SKŁADNIA

lspci [opcje]

OPIS

lspci jest narzędziem do wyświetlania informacji o wszystkich szynach PCI systemu i podączonych do nich urządzeniach.

Aby korzystać z nowych właściwości tego programu, potrzebujesz jądra Linuksowego 2.1.82 lub nowszego, wspierającego interfejs /proc/bus/pci. W przypadku starszych jąder, narzędzia PCI będą musiały używać bezpośredniego dostępu do sprzętu, który jest możliwy tylko z poziomu roota i powoduje niezliczone sytuacje wyścigów i inne problemy.

Jeśli chcesz zgłaszać błędy o sterownikach PCI lub o samym lspci, to proszę załącz wynik wywołania "lspic -vvx".

OPCJE

-v
Nakazuje lspci bycie gadatliwym i wyświetlanie szczegółowych informacji o wszystkich urządzeniach.
-vv
Nakazuje lspci bycie bardzo gadatliwym i wyświetlanie jeszcze więcej informacji (właściwie wszystkich, które można zdobyć od urządzenia PCI). Dokładne znaczenie tych danych nie jest wyjaśnione w tym podręczniku; jeśli potrzebujesz wiedzieć więcej, zobacz /usr/include/linux/pci.h lub specyfikacje PCI.
-n
Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urządzenia jako numerki, bez rozwijania ich w bazie danych ID PCI.
-x
Pokazuje szesnastkowy zrzut pierwszych 64 bajtów przestrzeni konfiguracyjnej PCI (standardowy nagłówek). Przydatne do debuggowania sterowników i samego lspci.
-xxx
Pokazuje szesnastkowy zrzut całej przestrzeni konfiguracyjnej PCI. Dostępne tylko dla roota, gdyż część urządzeń PCI załamuje się gdy próbujesz odczytać niezdefiniowane obszary przestrzeni konfiguracyjnej (zachowanie to prawdopodobnie nie narusza standardu PCI, lecz jest co najmniej bardzo głupie).
-b
Widok szynocentryczny. Pokazuje wszystkie numery IRQ i adresy widziane przez karty na szynie PCI, zamiast punktu widzenia jądra.
-t
Pokazuje drzewiasty diagram zawierający wszystkie szyny, mosty, urządzenia i połączenia między nimi.
-s [[szyna]:][slot][.[funkcja]]
Pokazuje urządzenia tylko w określonej szynie, slocie i funkcji. Każdy komponent adresu urządzenia można pominąć lub oznaczyć gwiazdką, co oznacza dowolną wartość. Wszystkie numerki są szesnastkowe. Np. "0:" oznacza wszystkie urządzenia na szynie 0, "0" oznacza wszystkie funkcje urządzenia na dowolnej szynie, "0.3" wybiera trzecią funkcję urządzenia 0 na wszystkich szynach, a ".4" pokazuje czwartą funkcję każdego urządzenia.
-d [vendor]:[device]
Pokazuje tylko urządzenia o określonym ID urządzenia i dystrybutora. Obydwa ID są podawane szesnastkowo i mogą być pominięte lub określone jako "*" (dowolne).
-i plik
używa pliku jako bazy ID PCI zamiast /usr/share/pci.ids.
-p katalog
Używa katalogu jako katalogu zawierającego informacje o szynie PCI zamiast /proc/bus/pci.
-m
Wyrzuca dane o urządzeniu PCI w formacie odczytywalnym przez maszynę (obsługiwany jest zarówno format normalny jak i gadatliwy). Opcja stworzona do łatwego prztwarzania danych przez skrypty.
-M
Wywołuje tryb mapowania szyny, który skanuje szczegółowo szynę aby znaleźć wszystkie urządzenia (nawet te spoza źle skonfigurowanych mostów itp.). Zauważ, że jest to przeznaczone tylko do diagnostyki i może załamać maszynę (tylko w wypadku błędogennych urządzeń, lecz niestety takie istnieją). Możliwość ta jest dostępna tylko dla roota. Używanie -M w metodach dostępu PCI, które nie dotykają bezpośrednio sprzętu nie ma sensu, gdyż rezultaty są take same jak w zwykłych trybach listowania.
--version
Pokazuje wersję lspci. Opcja ta powinna być używana samodzielnie.

OPCJE PCILIB

Narzędzia PCI używają PCILIB (przenośnej biblioteki, dającej niezależne od platformy funkcje dostępu do obszaru konfiguracyjnego PCI) do rozmawiania z kartami PCI. Następujące opcje sterują parametrami biblioteki, szczególnie jej metodami dostępu. Domyślnie PCILIB używa pierwszej dostępnej metody dostępu i nie wyświetla danych debuggowych. Każdemu przełącznikowi towarzyszy lista konfiguracji sprzętowych/programowych, w których jest obsługiwany.
-P katalog
Używa dostępu konfiguracyjnego w stylu Linuksa 2.1 do katalogu katalog zamiast do /proc/bus/pci. (tylko Linux 2.1 lub nowsze)
-H1
Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 1 konfiguracji Intela. (tylko dla i386 i kompatybilnych)
-H2
Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 2 konfiguracji Intela. Uwaga: mechanizm ten jest w stanie zaadresować jedynie pierwszych 16 urządzeń szyny i wydaje się być bardzo niewiarygodny w niektórych przypadkach. (tylko dla i386 i kompatybilnych)
-S
Używa wywołań systemowych dostępu do PCI. (tylko Linux na Alfie i UltraSparku)
-F plik
Wyciąga wszystkie informacje z podanego pliku zawierającego wyjście lspci -x. Jest to przydatne do analizowania przekazanych przez użytkowników raportów o błędach, gdyż można wyświetlić konfigurację sprzętową w dowolnym stylu bez męczenia użytkownika o nowe zrzuty. (wszystkie systemy).
-G
Zwiększa w bibliotece poziom debugowania. (wszystkie systemy)

PLIKI

/usr/share/pci.ids
Lista znanych ID PCI (dystrybutorzy, urządzenia, klasy i podklasy).
/proc/bus/pci
Interfejs do przestrzeni konfiguracyjnej szyny PCI udostępniony w jądrach Linuksa po wersji 2.1.82. Zawiera podkatalogi wg szyn z plikami przestrzeni konfiguracyjnej kart i plikami urządzeń zawierającymi listy wszystkich urządzeń PCI.

ZOBACZ TAKŻE

setpci(8)

AUTOR

Narzędziami opiekuje się Martin Mares <mj@suse.cz>.