mingetty

Autres langues

Langue: pl

Version: 6 kwietnia 1996 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

mingetty [--noclear] [--long-hostname] tty

OPIS

mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

--noclear
Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest czyszczony).
--long-hostname
Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).

ISSUE ESCAPES

mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku /etc/issue:
\d
wstaw bieżący dzień (czas lokalny),
\l
wstaw linię na której działa mingetty,
\m
wstawia architekturę maszyny (uname -m),
\n
wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),
\o
wstawia nazwę domeny,
\r
wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),
\t
wstawia czas bieżący (lokalny),
\s
wstawia nazwę systemu operacyjnego,
\u oraz \U
liczba użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani. \U wstawia "n users", podczas gdy \u wstawia tylko "n".
\v
wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

Tekst "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

/etc/issue, /var/run/utmpx.

ZOBACZ TAKŻE

mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

Copyright © 1996 Florian La Roche <florian@suse.de> lub <florian@jurix.jura.uni-sb.de>. Strona podręcznika napisana przez Davida Frey'a <David.Frey@eos.lugs.ch> i Floriana La Roche.