mkdosfs

Autres langues

Langue: pl

Version: 27 lutego 1997 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

mkdosfs - pod kontrolą Linuksa twórz system plików FAT

SKŁADNIA

mkdosfs [-c|-l filename] [-f number-of-FATs] [-F FAT-size] [-i volume-id] [-m message-file] [-n volume-name] [-r root-dir-entries] [-s sectors-per-cluster] [-v] device [block-count]

OPIS

mkdosfs służy do tworzenia, pod kontrolą Linuksa, systemu plików MS-DOS na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku). By utworzyć partycję FAT32, posłuż się opcją -F 32.

device jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu (np. /dev/hdXX).

block-count jest liczbą bloków urządzenia. Jeśli pominięto, to mkdosfs automatycznie określa rozmiar systemu plików.

OPCJE

-c
Sprawdź obecność błędnych bloków na urządzeniu przed tworzeniem systemu plików.
-f number-of-FATs
Określ liczbę tablic alokacji plików (FAT) w systemie plików. Domyślnie 2. Obecnie linuksowy system plików MS-DOS nie obsługuje więcej niż dwu tablic FAT.
-F FAT-size
Określa typ używanej tablicy alokacji plików (12-, 16-, lub 32-bitowa). Opcja wymagana do utworzenia partycji FAT32. W przeciwnym razie, nie jest zwykle przydatna, gdyż mkdosfs automatycznie wybiera zalecany rozmiar FAT dla danego systemu plików.
-i volume-id
Ustawia identyfikator wolumenu nowo utworzonego systemu plików; volume-id jest 32-bitową liczbą szesnastkową (na przykład, 2e24ec82). Domyślnie jest to liczba zależna od czasu utworzenia systemu plików.
-l filename
Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename.
-m message-file
Ustawia komunikat, jaki otrzymuje użytkownik podczas próby startu (boot) tego systemu plików bez poprawnie zainstalowanego systemu operacyjnego. Komunikat nie może przekraczać 418 bajtów po konwersji znaków końca linii na kombinacje powrót karetki-koniec linii i rozwinięciu znaków tabulacji. Jeżeli nazwą pliku jest myślnik (-), to tekst jest pobierany ze standardowego wejścia.
-n volume-name
Ustawia nazwę wolumenu (etykietę - label) systemu plików. Nazwa wolumenu może mieć długość do 11 znaków. Domyślnie brak etykiety.
-r root-dir-entries
Określa liczbę pozycji dostępnych w głównym katalogu. Domyślnie jest to 112 lub 224 dla dyskietek oraz 512 dla dysków twardych.
-s sectors-per-cluster
Określa liczbę sektorów dysku przypadających na jeden cluster. Musi być potęgą 2, tj. 1, 2, 4, 8, ... 128.
-v
Wykonywanie gadatliwe.

BŁĘDY

Na razie nie są znane. Jeśli jakieś znajdziesz, proszę zgłoś je [w jęz.angielskim] na adres <chaffee@bmrc.berkeley.edu>. Dołącz, proszę, numer wersji (0.4).

AUTOR

Dave Hudson <dave@humbug.demon.co.uk>; modyfikacje: Peter Anvin <hpa@yggdrasil.com>; obsługę FAT32 dodał Gordon Chaffee <chaffee@bmrc.berkeley.edu>.

PODZIĘKOWANIA

mkdosfs oparty jest o kod z mke2fs (napisany przez: Remy Card - <card@masi.ibp.fr>), który z kolei oparto o mkfs (napisany przez: Linus Torvalds - <torvalds@cs.helsinki.fi>).

ZOBACZ TAKŻE

dosfsck(8), mkfs(8).